hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

19. 5. 18:00
(60 minút)

Divadlo P. O. Hviezdoslava - CO kryt

Generácia Z – Krása nevídaná

DRAMATURGIA Valeria Schulczová, Darina Abrahámová SCÉNA, KOSTÝMY, LIGHT DESIGN, INŠTALÁCIE Vivien Kvasnicová, Paula Gogola, Ema Šútovcová HUDBA Samuel D. Abrahám VIDEOPROJEKCIE Ivan Finta ODBORNÁ KONZULTÁCIA Katarína Štefaničiaková RÉŽIA Zuzana Fialová HRAJÚ Mária Schumerová, Annamária Janeková, Romana Ondrejkovičová, Vivien Kvasnicová, Paula Gogola, Ema Šútovcová PREMIÉRA 22. 1. 2022

Projekt vznikol v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave.

Prijať samých seba, mať sa rád, odpustiť si chyby, vyrovnať sa s trápeniami a napriek nim sa rozvíjať a tešiť zo života je veľkou potrebou nielen dnešnej mladej ženy či muža. Ako nám v tom pomáha ideál krásy, za ktorým sa naháňame, aby sme naplnili požiadavky okolia? Reprezentuje vôbec tento nastavený ideál krásy hodnoty spoločnosti, ktorá ho vytvára a vyžaduje? Čo ak do prezentovanej šablóny nezapadáme? Sme viac obeťami sociálnych médií alebo rodových stereotypov zakorenených a prenášaných z generácie na generáciu, v ktorých nás vychovávali rodičia? Sústredíme sa viac na vytvorenie pekného obalu než obsahu? Krása nevídaná ako v poradí druhá inscenácia autorského projektu DPOH Generácia Z nám cez vlastné texty a skúsenosti herečiek v režijnom debute herečky Zuzany Fialovej ukazuje, že pravú „krásu nevídanú“ nevidieť, pretože sa ukrýva v nás. Aby sme ju uvideli, musíme sa stať v prvom rade svojou najmilšou osobou.

 

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava

Tento divadelný subjekt je umeleckou scénou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Nachádza sa v bývalej budove Slovenskej národnej banky, postavenej v rokoch 1943 – 1947. Architektonicky hodnotná budova, vyzdobená dielami popredných slovenských umelcov, bola až do roku 2007 jednou zo scén Slovenského národného divadla; potom budovu získalo hlavné mesto, ktoré sa zaviazalo, že bude naďalej slúžiť na kultúrne účely. Dramaturgia divadla, ktoré funguje bez stáleho hereckého súboru, je založená na významných divadelných textoch svetových aj slovenských autorov. Od januára 2021 má divadlo nové vedenie, ktoré obohatilo repertoár autorskými projektmi primárne cielenými na mladého diváka. Jedným z nich je aj projekt Generácia Z, hovorovo Zoomeri, teda ľudia vo veku 12 – 24 rokov. Cyklus troch hier o problémoch tejto generácie vychádza z masívneho sociologického výskumu zastrešeného Európskou úniou. Mladí herci týchto inscenácií sa v záujme maximálnej autentickosti sami podieľajú na vzniku dramatických textov.

Zuzana Fialová

Zuzana Fialová sa narodila v Bratislave. Štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení absolvovala v roku 1998, pričom od toho istého roku je členkou súboru Činohry SND. Pravidelne v ňom však hosťovala už od roku 1992. Jej prvou postavou v SND bola Júlia v inscenácii Shakespearovho textu Romeo a Júlia, no pokračovala pestrým radom ďalších úloh tak v SND, ako i v iných divadlách. Pravidelne účinkuje v televíznych i vo filmových projektoch na Slovensku i v Českej republike, kde hrala i v pražskom Činohernom klube v inscenácii Molièrovho Mizantropa. Je držiteľkou viacerých ocenení či nominácií (tiež na Cenu Alfréda Radoka) a má i režijnú skúsenosť.