hlavný obrázok
galéria

18. 5. 13:00
(120 minút)

Rakúske kultúrne fórum

Theory Event

MELANGE DRÁMY
Prednáška Bernharda Studlara o rakúskej dráme

Má rakúska dráma zvláštne miesto v nemecky hovoriacich krajinách? Čo odlišuje rakúsku drámu od iných? Je to jej formálna diverzita? Celková rôznorodosť? Je to radosť z hrania sa s jazykom či kritické skúmanie rakúskych dejín? Alebo je to kúsok zo všetkého? Taká typická rakúska káva melange?

Divadelné hry píšem už takmer 25 rokov. A rovnako dlhý čas sa venujem aj čítaniu množstva diel svojich kolegov. To mi pomáha získavať vedomosti a prehľad o rakúskej dráme, ktoré mi pomôžu nájsť na tieto otázky odpoveď.

Bernhard Studlar

Narodil sa v roku 1972 vo Viedni.

Absolvoval štúdium divadelnej vedy na Viedenskej univerzite a v rokoch 1998 – 2002 študoval scénické písanie na Hochschule der Künste v Berlíne.

Za svoje literárne dielo získal Bernhard Studlar viacero cien a grantov. Ako dramatik, dramaturg, pedagóg a režisér pôsobil viac ako 20 rokov v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Jeho hry boli preložené do mnohých jazykov, napríklad do angličtiny, taliančiny, češtiny, poľštiny, francúzštiny, slovenčiny či turečtiny.

Studlarova najnovšia hra s názvom Lohn der Nacht získala v roku 2020 cenu Rakúskej divadelnej aliancie a mala svetovú premiéru na podujatí Bregenzer Festspiele v auguste 2021.

V roku 2005 v spolupráci s režisérom Hansom Escherom založil interkultúrny projekt pre dramatikov s názvom WIENER WORTSTAETTEN. Ide o jedinečný projekt, ktorý podporuje diskusiu a vzájomný networking medzi rakúskymi a medzinárodnými dramatikmi. Medzinárodná sieť projektu bola v priebehu niekoľkých rokov vytvorená vo Viedni s cieľom rozbehnúť medzikultúrnu výmenu a stať sa centrom súčasnej európskej drámy. www.wortstaetten.at

Výber z hier Bernharda Studlara

Transdanubia Dreaming (Transdunajské sny), Me and You and the EU (Ja, ty a EÚ), Human Being Parzival (Ľudská bytosť Parzival), Die Ermüdeten (Unavení), Nacht ohne Sterne (Noc bez hviezd), Lohn der Nacht (Výplata noci)

Rakúska dráma
Ewald Palmetshofer die unverheiratete
Preložili Martina Vannayová a Andrej Zmeček.

Ferdinand Schmalz jedermann (stirbt)
Preložil Ladislav Šimon.

Miroslava Svolikova europa flieht nach europa
Preložil Adam Bžoch.

Hilde Haider-Pregler (úvod)
Preložil Ladislav Šimon.

Kniha vyšla v Edícia Nová dráma/New Drama, Divadelný ústav, Bratislava 2021.

„Hrami Ewalda Palmetshofera, Ferdinanda Schmalza a Miroslavy Svolikovej sa začala nová éra v postmodernom, resp. postdramatickom divadle. Ich texty sú starostlivo vypracované umelecké artefakty, ktoré estetickým spôsobom narušujú normatívnosť a nevyhýbajú sa ani prekvapujúcim metaforám a slovným hrám.

V hre nevydatá spojením historických faktov s novou interpretáciou atridského mýtu oživuje Palmetshofer pre dnešné divadlo antickú tragiku vo forme modernej analytickej drámy. Zaujme spôsob, ako sa rakúska spoluvina na nacistickej minulosti krajiny predkladá na diskusiu s pomocou perspektívy troch generácií, reprezentovaných tromi ženami. Schmalzova hra pán hocikto (zomiera) hovorí o tom, že v dnešnej svetskej spoločnosti nerozhodujú bytosti z iného sveta, víťazov či porazených určuje moc peňazí. Schmalzova ,centrálna‘ otázka, ako sa človek pozerá spätne na svoj život pod hrozbou skorej smrti, je stále aktuálna. V hre európin útek do európy Svolikova odvážne ponúkla nové spracovanie mýtu o začiatkoch európskych dejín. Názorné zobrazenie – racionálne preťaženej – ,skutočnosti dnešnej Európy sa v postmodernom (divadelnom) jazyku Svolikovej stáva ironicko-grotesknou fraškou. Jej vybrúsený hudobno-lyrický jazyk nepohrdne každodennými frázami ani slovnými hračkami.“

 (Hilde Haider-Pregler)

Ewald Palmetshofer sa narodil v roku 1978 v Linzi. Vyštudoval teológiu, filozofiu a psychológiu vo Viedni. Ako dramatik prerazil, keď ho kritici a kritičky v odbornom časopise Theater heute v roku 2008 zvolili za najlepšieho začínajúceho dramatika. V tom istom roku získal aj ocenenie Nestroy-Preis. Jeho divadelné hry hamlet je mŕtvy. stav beztiaže (hamlet ist tot. keine schwerkraft) a faust je hladný a zabehla mu grétka (faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete) boli v rokoch 2008 a 2010 pozvané na prestížnu prehliadku súčasnej drámy Mülheimer Theatertage. V rokoch 2012 a 2014 uviedlo jeho nové hry räuber.schuldengenital a nevydatá (die unverheiratete) známe viedenské divadlo Akademietheater. Hru Die Verlorenen úspešne premiérovalo na jeseň 2019 mníchovské Residenztheater, kde Palmetshofer momentálne pôsobí ako dramaturg. Hry hamlet je mŕtvy. stav beztiaže a faust je hladný a zabehla mu grétka boli v roku 2015 uvedené aj na Slovensku (Divadlo Andreja Bagara Nitra, réžia Svetozár Sprušanský).

 

Ferdinand Schmalz sa narodil v roku 1985 v Grazi. Vyštudoval divadelnú vedu a filozofiu vo Viedni a absolvoval kurz Forum Text v Grazi. Ako asistent réžie pôsobil v Schauspielhaus Wien a Schauspielhaus Düsseldorf. Je členom nezávislej skupiny mulde_17 a je spoluzakladateľom festivalu Plötzlichkeiten v Theater im Bahnhof Graz. Už za svoju prvú hru am beispiel butter bol v roku 2014 nominovaný na ocenenie Mülheimer Dramatikerpreis, ktoré sa udeľuje na festivale Mülheimer Theatertage. V roku 2014 bol tiež ocenený kritikmi a kritičkami odborného časopisu Theater heute ako najlepší začínajúci dramatik. S hrou dosenfleisch bol pozvaný na festival Mülheimer Theatertage a jej inscenácia (Burgtheater vo Viedni) hosťovala na festivale Autorentheatertage v Deutsches Theater Berlin. Hru herzerlfresser uviedol Burgtheater. V roku 2017 dostal Ingeborg Bachmann-Preis a jeho hra thermale widerstand bola pozvaná opäť na festival do Mülheimu. V roku 2018 bol vyznamenaný cenami Ludwig-Mülheims-Theaterpreis a Nestroy-Preis za hru pán hocikto (zomiera) [jedermann (stirbt)], ktorú premiérovo uviedol Burgtheater.

Miroslava Svolikova sa narodila v roku 1986 vo Viedni. Študovala filozofiu na univerzitách vo Viedni a v Paríži, výtvarné umenie na Akademie der bildenden Künste Wien a scénické písanie na uniT v Grazi. Za divadelnú hru die hockenden, ktorú prvýkrát uviedol Burgtheater, získala cenu Retzhofer Dramapreis. V roku 2017 nasledovalo ocenenie Hermann-Sudermann Preis v rámci festivalu Autorentheatertage v Deutsches Theater Berlin a nominácia na ocenenie Nestroy-Preis. V roku 2018 bola inscenácia európin útek do európy (europa flieht nach europa) otváracím predstavením festivalu Autorentheatertage v Deutsches Theater Berlin (premiéra Burgtheater, Kasino, 2018). Miroslava Svolikova okrem dramatickej tvorby skladá hudbu a pracuje na umeleckom projekte YYY!