hlavný obrázok
galéria

17. 5. 10:00
(180 minút)

Štúdio 12

FALK RICHTER - MASTERCLASS NEMECKÉHO DRAMATIKA, PATRÓNA FESTIVALU

Mimoriadne príbehy – Divadlo. Tanec. Politika.  

Postdramatické multimediálne performancie dramatika a režiséra Falka Richtera

Falk Richter je divadelný autor a režisér, ktorého postdramatické hry boli preložené do viac ako štyridsiatich jazykov a ktorého tanečno-divadelné predstavenia sú známe na celom svete. Richter, ktorý žije a tvorí v Berlíne, vytvoril za ostatných 25 rokov pôvodné diela pre mnohé divadlá a festivaly v Európe. Je spolupracujúcim autorom a režisérom divadiel, ako sú napríklad Schaubühne a Divadlo Maxima Gorkého v Berlíne, Theatre National v Štrasburgu alebo Deutsches Schauspielhaus v Hamburgu. V súčasnosti je súčasťou hlavného umeleckého tímu Münchner Kammerspiele a pracuje ako profesor múzických umení na Dánskej národnej akadémii múzického umenia v Kodani.

Richter často pracuje s medzinárodnými zoskupeniami hercov, tanečníkov, hudobníkov či videoumelcov, pričom sa ako autor zameriava na politické, osobné a spoločenské otázky.

V rámci ponúkaného masterclassu predstaví Richter účastníkom ukážky zo svojich diel a odprezentuje kľúčové koncepcie, ktoré stoja za jeho najnovšími umeleckými projektmi. Jeho texty a performancie sú autofikciou, ktorá prepája osobné s politickým, divadlo s tancom a rozprávanie príbehov s postdramatickými textovými fragmentmi. Richter sa venuje aktuálnemu stavu moderných globalizovaných spoločností, meniacich sa mimoriadnych stavov, ako aj naštrbenému vnímaniu reality. Rozprávať bude aj o svojom umeleckom výskume a prístupe k zbieraniu a divadelnému inscenovaniu výrazne osobných príbehov. Richterova divadelná práca je založená na výskume a zaoberá sa naliehavými otázkami dnešných roztrieštených spoločností.

Masterclass bude vedený v anglickom jazyku. Videoukážky Richterovej práce budú v angličtine a nemčine.

 

Politické divadlo Falka Richtera. Tri hry a dve prednášky
Pod ľadom (Unter Eis)
Fear
Safe Places
Into the Void
Choreografické divadlo medzi činohrou a tancom
(Choreografisches Theater zwischen Schauspiel und Tanz)

Divadelný ústav predstavuje vydaním troch divadelných hier a dvoch prednášok popredného nemeckého režiséra a dramatika Falka Richtera, ktorý sa etabloval na divadelnej scéne nielen v rodnom Nemecku, ale aj v iných krajinách.

Zborník obsahuje divadelné hry Fear, Pod ľadom (Unter Eis) a Safe Places a prednášky Into the VoidChoreografické divadlo medzi činohrou a tancom (Choreografisches Theater zwischen Schauspiel und Tanz).

Úvod napísal Tobias Schuster, vedúci dramaturg viedenského divadla Schauspielhaus Wien.

Divadelné hry, prednášky a úvod z nemeckého originálu preložil Adam Bžoch.

Kniha vyšla v edícii Nová dráma/New Drama v roku 2021.

„Z autorových hier prehovára veľká túžba po otvorení pojmu rodiny v súlade s dobou a novými modelmi spolunažívania. Zatiaľ čo odvšadiaľ zaznievajú hádky o tendencii obnovenej nacionalizácie Európy, je nesmierne dôležité ukazovať alternatívne obrazy, ktoré svedčia o živých vzťahoch, oslobodení od korzetu náboženských pravidiel, pričom štruktúra ich identít sa vyznačuje odpojením od národnosti. Divadlo musí vytvárať obrazy, ktoré túto slobodu nepredstavujú ako bremeno, ale ju v nadnárodnej Európe nabíjajú pozitívnou energiou. Hry sú hlasnou, zúrivou obhajobou slobodnej Európy mimo patriarchátu a nacionalizmu.“

(Tobias Schuster)

 

Falk Richter (1969)

režisér a dramatik

Vyštudoval réžiu v Hamburgu, v roku 1994 nasledovali jeho prvé režijné práce a vtedy aj scénicky debutoval ako dramatik. V roku 1999 sa presadil hrami Boh je DJNothing Hurts ako dramatik a režisér najprv v nemeckojazyčnej oblasti. Čoskoro sa však zaradil – a dodnes patrí – k medzinárodne najvplyvnejším nemeckojazyčným divadelníkom s pracovnými zákazkami na najdôležitejších národných i medzinárodných javiskách, ako napríklad Schaubühne Berlin, Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Schauspielhaus Zürich, Maxim Gorki Theater, Burgtheater Wien, Théâtre National de Bruxelles, Dramaten Stockholm, Melbourne Theatre Company, Salzburger Festspiele a Festival d’Avignon. V posledných rokoch čoraz viac rozvíjal s herečkami a hercami, hudobníčkami a hudobníkmi a tanečníčkami a tanečníkmi projekty, ktoré vychádzali z jeho textov. Doteraz vytvoril vyše tridsaťpäť divadelných hier, ktoré sú preložené do viac než tridsiatich jazykov a uvádzajú ich zahraničné divadlá. K najznámejším patria Boh je DJ (Gott ist ein DJ), Electronic City, Pod ľadom (Unter Eis), Im Ausnahmezustand, Trust, Rausch, Fear Small Town Boy. Medzi jeho posledné autorské produkcie patrí Touch, ktorú pripravil s Anouk van Dijk v Münchner Kammerspiele.