Dramaturgická rada

Elena Knopová

ELENA KNOPOVÁ
Riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a teatrologička

Foto: Vladimír Šimíček

Diana Pavlačková

DIANA PAVLAČKOVÁ
Teatrologička

Barbora Forkovičová

BARBORA FORKOVIČOVÁ
Odborná redaktorka časopisu kød a divadelná kritička

Peter Galdík

PETER GALDÍK
Dramaturg Bratislavského bábkového divadla

Marek Godovič

MAREK GODOVIČ
Teatrológ a dramaturg

Porota

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
Čestná riaditeľka

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
Riaditeľka festivalu

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
Výkonný riaditeľ

Lenka Čepková

LENKA ČEPKOVÁ
Programová riaditeľka

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
Zahraniční hostia, ubytovanie

Viera Burešová

VIERA BUREŠOVÁ
ubytovanie