hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria

4. 5. 19:00
(180 minút)

SND - Sála Činohry

Projekt 1918

Činohra SND prináša inscenáciu hry napísanej na motívy textov Josepha Rotha ako svoj pohľad na 100. výročie vzniku Československa.

Hra spracováva osudy vojakov z rakúsko-uhorskej posádky počas posledných rokov monarchie, éry plnej protirečení. Spoločnosť osciluje medzi tradíciou a modernou. Rodí sa nová republika a mení sa všetko: móda, morálka, kultúra i ľudia. Neistú dobu podčiarkuje aj motív bazéna, ktorý dominuje na scéne a ktorý symbolizuje močiar, bahno, v ktorom sa potápa ríša, ale aj ideály a sny ľudí.

Zámerom inscenácie nie je presná rekonštrukcia dejinných udalostí, snaží sa pomenovať pozitíva a negatíva v našej minulosti. Prvá časť sa odohráva v roku 1914 a sleduje osudy postáv pred 1. svetovou vojnou, blížiacou sa katastrofou. Druhá časť sa odohráva v roku 1920 a zachytáva už zmeny, ktoré po vojne nastali. Tvorcovia inscenácie sa úmyselne nezamerali na veľké postavy dejín, ale na osudy obyčajných ľudí. Ľudí rôznych národností, ľudí monarchie. Každá z postáv prežíva dôležité spoločenské zmeny inak. Ocitáme sa tak v spoločnosti lásky, zrady, sklamaní a zlyhaní, morálky a pseudomorálky.

Činohra SND

DRAMATURGIA Daniel Majling
SCÉNA Pavol Andraško
KOSTÝMY Katarína Hollá
HUDBA Michal Novinski
POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Stanislava Vlčeková
RÉŽIA Michal Vajdička
HRAJÚ Tomáš Maštalír, Richard Stanke, Jozef Vajda, Branislav Bystriansky, Ľuboš Kostelný, Diana Mórová, Emil Horváth, Ján Koleník, František Kovár, Zdena Studenková, Martin Huba, Milan Ondrík, Zuzana Fialová, Roman Poláčik, Filip Šebesta, Ivan Černý, Zuzana Náprstková, Viktória Pažitná 

foto: Collavino

Vstupné: 20 € / 15 € / 10 €