hlavný obrázok

19. 5. 10:00
(60 minút)

Štúdio 12

Na/čo/je/dobrá/nová/ Nová/dráma?

Diskusia s dramaturgickou radou festivalu o súťažných inscenáciách a témach, ktoré rezonovali na slovenskej divadelnej scéne za uplynulý rok. Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2018 v zložení Martina Mašlárová, Miroslav Ballay a Marek Godovič vyberala hlavný program zo 69 inscenácií súčasných dramatických textov v profesionálnych divadlách na Slovensku, ktoré mali premiéru v období od 1. februára 2017 do 31. januára 2018 a text, z ktorého vychádzajú, nie je starší ako dvadsať rokov.