hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

16. 5. 16:30
(55 minút)

A4 – priestor súčasnej kultúry

Hra na budúcnosť_Subjective Future

Performancia je subjektívnou generačnou výpoveďou etablovaných umeleckých tvorcov, ktorí sa potrebujú svojím spôsobom vyrovnať s vlastnou perspektívou do budúcnosti.

Slovenská tanečníčka a choreografka Petra Fornayová sa v rámci angažovanej polohy svojej tvorby pozrela tentoraz na problematiku neľahkej a komplikovanej budúcnosti. Predstavila perspektívy štyroch generačných príslušníkov z rôznych profesií umeleckej branže. Výtvarníčka Natália Okolicsányiová, režisér Ján Šimko, choreografka Petra Fornayová a dokumentarista Adam Hanuljak civilne komentujú svoj fiktívny beh životom. Sú performeri, ktorí referujú sami o sebe. Uplatňujú svoje reálne hranie s videoprojekciou na plátne, príp. rôznorodo reagujú na seba prostredníctvom rozhovorov, interakcií, príp. jednotlivých výpovedí na javisku. Performancia je subjektívnou generačnou výpoveďou etablovaných umeleckých tvorcov, ktorí sa potrebujú svojím spôsobom vyrovnať s vlastnou perspektívou do budúcnosti. Hneď v introdukcii si zvolia prostredníctvom dotazníkového elektronického formuláru druh svojej zastupujúcej profesie. Vzápätí sa striedavo riadia princípmi koordinovanej hry na javisku (najmä vďaka kombinácii ich živého vystúpenia a zvukových, príp. vizuálnych prostriedkov projektovaných na plátno). Vzniká napríklad zaujímavá kombinácia performancie živého aktéra s jeho obrazom na projekčnom plátne, príp. živého rozhovoru s reprodukovaným zvukom či vizuálnou (grafickou) projekciou, podporenou napr. tanečnými výstupmi a pod. Leitmotív takýchto hrových fragmentov je predovšetkým určitá obava vyplývajúca z toho, čo bude so svetom a s nami z perspektívy mnohých desivých prognóz. Na pozadí jednotlivých hrových realizácií aktérov neraz zaznie i konštantný strach z vlastnej pominuteľnosti ako univerzálnej ľudskej starosti.

Petra Fornayová a kol.: Hra na budúcnosť_Subjective Future
KONCEPT Petra Fornayová
TVORBA A INTERPRETÁCIA Petra Fornayová, Adam Hanuljak, Natália Okolicsányiová, Ján Šimko
VIZUÁLNY KONCEPT, REALIZÁCIA A SUPERVÍZIA VIZUÁLOV Boris Vitázek
HUDBA Lucia Chuťková
DRAMATURGIA Peter Šulej
TECHNICKÁ RÉŽIA A SVETELNÝ DIZAJN Slavomír Šmálik
OVERVOICE Lucia Hurajová
PRODUKCIA AST
PREMIÉRA 17. 5. 2017

foto Júlia Blažeková

Vstupné: 7 eur / 5 eur študenti

CV autorov ↓

Petra Fornayová
1972

Absolvovala štúdium práva na Univerzite Komenského a
tanca na VŠMU. Pôsobila v Nemecku, Holandsku a Francúzsku. Predstavenia, na
ktorých sa podieľala, boli uvedené na festivaloch MediaWave (Györ), Festival
d´Otoño (Madrid) či Tanec Praha. Vo svojich dielach kladie silný dôraz na koncept
rôznych javiskových žánrov a ich prepájanie, vytvorila predstavenia Hlbinné porušenie epidermy, Diamondance: Reloaded, Objekty výskumu, Všetko, čo mám rada, Dance_Music
with Changing Parts
, Opernball a
i. Spolupracovala s mnohými režisérmi a choreografmi (Jánom Šimkom, Mary Fulkerson,
Claire Heggen, Matthew Hawkinsom, Allyson Green, Fritzom Vogelsom, Maroldom
Langerom-Philippsenom), ako aj s poprednými slovenskými hudobníkmi (Milanom
Adamčiakom, Cluster Ensemble, Petrom Machajdíkom, Markom Piačekom, Borisom
Lenkom a i.). Je zakladateľkou a riaditeľkou medzinárodného festivalu
súčasného tanca Nu Dance Fest (od 2006). Účinkuje v činoherných predstaveniach
(divadlo SkRAT), je členkou redakcie časopisu Vlna. Pôsobí ako externá pedagogička na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej
fakulty UK v Bratislave.