hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

14. 5. 19:00
(45 minút)

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

WOW!

Samota ľudstva je premieňaná do čistej vizuálnosti pohybu, obrazu, hudby a všadeprítomného hlasu rozprávača alebo vševediacej entity, ktorá daný stav komentuje. Stav, v ktorom sa svet mení zo stvorenej civilizácie na civilizáciu stvoriteľskú.

Očarenie vesmírom, univerzom, fyzikálnymi javmi, na základe ktorých funguje svet, nebýva v súčasnosti každodennou záležitosťou. Práve fascinácia vecami, ktoré sa zdajú byť normálne a všedné, no sú základnou podmienkou nášho bytia, sa stala pre tvorcov určujúcim momentom. Vizuálne silná inscenácia, ktorá pracuje práve s esenciami vzniku života a jeho zákonitostí. Samota ľudstva je premieňaná do čistej vizuálnosti pohybu, obrazu, hudby a všadeprítomného hlasu rozprávača alebo vševediacej entity, ktorá daný stav komentuje. Stav, v ktorom sa svet mení zo stvorenej civilizácie na civilizáciu stvoriteľskú. Dvojica postáv – muž a žena – zosobňuje dva póly jedného sveta, v ktorých začínajú platiť pravidlá, ktoré si tvorí a prispôsobuje samotný človek. Inscenácia zachytáva neuveriteľné zmeny, ktoré svet zaznamenal pred stvorením človeka, a revolúciu, ktorú svet zaznamenal pri zrode ľudskej civilizácie. Človek ako súčasť stvorenstva sa hýbe v nemom obdive nad svetom, ktorý ho presahuje. Jeho naliehavá snaha stať sa nie pozorovateľom, ale strojcom celého mechanizmu, ho môže ťahať ku dnu. Znepokojivé otázky, na ktoré nepoznáme odpoveď, len cítime nutkanie si ich klásť.

Eugen Gindl: WOW!
Debris Company
KONCEPT A RÉŽIA Jozef Vlk
TEXT Eugen Gindl
HUDBA Jozef Vlk
DRAMATURGIA Dáša Čiripová
CHOREOGRAFIA Stanislava Vlčeková
SCÉNOGRAFIA Ján Ptačin
KOSTÝMY Katarína Holková
VIDEO ART Alex Zelina
WHISPERING Braňo Mosný
HRAJÚ Peter Cseri, Stanislava Vlčeková
PREMIÉRA 24. a 26. 2. 2017

foto Juraj Chlpík a Katarína Križanovičova

CV autorov ↓

Debris Company Bratislava

Divadelná spoločnosť Debris Company vznikla koncom roku
1994. Na slovenskej scéne je to ojedinelé zoskupenie zamerané na neverbálne
divadlo s presahom do súčasného tanca, performance, vizuálneho umenia a
site specific projektov. Vedúcou osobnosťou, režisérom a autorom hudby k
väčšine inscenácií je Jozef Vlk, ktorý v projektoch najčastejšie spolupracuje s
performermi Martinom Ondriskom, Martinom Piterkom a choreografkou Stanislavou
Vlčekovou.

V súčasnosti sa divadlo orientuje na autorské projekty,
spolupracuje s významnými domácimi i zahraničnými tvorcami. Svoj repertoár posledných
sezón (Soliloquy, Dolcissime sirene, Hexen, Mono, Epic, Clear, WOW, Únos Európy) uviedli na Slovensku, v Čechách, vo Francúzsku, v Belgicku,
Nemecku, Rakúsku, Singapure a inde. Ich práca bola často oceňovaná aj
divadelnými oceneniami DOSKY. Debris
Company nemá vlastný divadelný priestor. Svoje
projekty najčastejšie pripravuje a uvádza v spolupráci s Centrom súčasného
umenia A4.

Eugen Gindl
1944

Eugen Gindl je slovenský novinár a scenárista. Ako aktivista občianskych a
ekologických protitotalitných združení bol v období komunistickej
diktatúry spoluautorom samizdatu Bratislava/nahlas
(1987). V období zamatovej revolúcie bol členom prvého Koordinačného
výboru Verejnosti proti násiliu. V roku 1995 sa zúčastnil na tvorbe publikácie Šok z prosperity – čítanka z globálnej
problematiky
. Je autorom niekoľkých rozhlasových hier (spolu s Ondrejom
Sliackym), scenárov pre film a televíziu; jeho hru Karpatský thriller uviedlo v roku 2013 Slovenské národné
divadlo.

Jozef Vlk
1961

Autor, režisér, skladateľ, hudobník, performer a
producent v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe sa zameriava väčšinou na
oblasť súčasnej a elektronickej novej hudby, súčasného tanca, divadla a filmu.
Viackrát bol nominovaný na divadelné ocenenie sezóny DOSKY – v roku 2008 dostal
za inscenáciu Canto Hondo cenu v kategórii najlepšia scénická hudba
sezóny (v spoluautorstve s Kamilom Žiškom a Jánom Kružliakom) a
v roku 2012 získal ďalšiu cenu už ako samostatný autor za hudbu k tanečnej
inscenácii Rose/3Balet. Na festivale Nová dráma/New Drama 2015 získala
inscenácia Clear súboru Debris
Company vo Vlkovej réžii Zvláštnu cenu poroty „za inovatívnu prácu
s textom a vysokú kvalitu inscenácie, dosiahnutú napriek podmienkam
v slovenskom nezávislom divadle“.