hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

12. 5. 16:00
(120 minút)

SND – Modrý salón

Dobrodružstvo v izraelskom divadelnom svete/Antológia izraelskej drámy

VSTUP VOĽNÝ

THEORY EVENT
Dobrodružstvo v izraelskom divadelnom svete
Prednáška izraelskej teoretičky Olgy Levitan o súčasnej izraelskej dráme.   Izraelské divadlo patrí k najmladším na svete. Svoju históriu začalo písať približne pred viac ako sto rokmi – vyše polstoročia pred zrodom štátu Izrael. Od samého začiatku sa izraelské divadlo zaoberalo myslením a osudmi repatriovaných mladých Židov, ktorí prišli hlavne z východnej Európy s úmyslom vybudovať modernú a liberálnu židovskú spoločnosť a kultúru. Hebrejské divadlo začínalo v ťažkých podmienkach: nebolii žiadni profesionálni herci či režiséri, neexistovali postavené divadelné budovy a takmer žiadne hry napísané po hebrejsky. Napriek tomu však nadšenci hebrejského divadla ukázali divákom dôležitosť a potrebu národnej divadelnej scény a v neuveriteľne krátkom čase sa im podarilo úspešne vytvoriť národný repertoár. Avšak problém nedostatku hier v hebrejčine pretrvával a texty uvádzané v izraelských divadlách do roku 1960 boli zväčša prekladmi z iných jazykov, vrátane jazyka jidiš. Potom sa stal ďalší zázrak a v Izraeli sa objavilo množstvo pôvodných dramatikov, ktorí začali písať hry najrôznejších žánrov a foriem. Niektorí z nich vytvorili absurdný divadelný jazyk, iní sa zamerali na dokumentárnu drámu či na poetické a silne štylizované hry, ďalší preferovali jazyk frašky. Takmer všetky hry však prispeli k myšlienkam humanistickej a liberálnej spoločnosti.    

Antológia izraelskej drámy

Prezentácia novej publikácie Divadelného ústavu za účasti dramatičky Savyon Liebrecht, dramatika Joshuu Sobola a teatrologičky Olgy Levitan. Publikácia Antológia izraelskej drámy predstavuje tri divadelné hry, ktorých autormi sú izraelskí dramatici Hanoch Levin, Joshua Sobol a dramatička Savyon Liebrecht. Hry zaradené do tohto výberu sú zo žánrového i tematického hľadiska rôznorodé: Rekviem Hanocha Levina (preklad Alexandra Ruppeldtová) možno označiť ako mystérium a podobenstvo zároveň, Geto Joshuu Sobola (preklad Alexandra Ruppeldtová) je dokumentárnou metadivadelnou hrou a Savyon Liebrecht sa v Banalite lásky (preklad Jana Juráňová) priblížila k žánru biografickej drámy. Všetky tri hry sa zaoberajú problematikou humanistických hodnôt vo výnimočných situáciách a možno ich charakterizovať aj ako drámy ideí, metaforickým spôsobom vyjadrujúce kritické názory o ľudstve. Súčasťou publikácie je štúdia o izraelskom divadle a dráme, ktorej autorkou je izraelská teatrologička Olga Levitanová.  

CV autorov ↓

Olga Levitan
1954

Je
absolventkou magisterského štúdia v odbore teória a história divadla
na Divadelnej, filmovej a hudobnej akadémii v ruskom Leningrade a má
titul PhD. z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Profesionálnu
kariéru začala ako divadelná kritička v Leningrade a Moskve, kde zastávala
aj pozíciu odborníčky na nezávislé divadlo v Asociácii ruských divadelných
umelcov. V roku 1989 sa repatriovala do Izraela, kde v súčasnosti
pôsobí ako pedagogička, vedecká pracovníčka a akademická poradkyňa na
Katedre teatrológie na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Okrem toho je pedagogickou
pracovníčkou na Katedre umeleckej pedagogiky na Akadémii vzdelávania Davida
Yellina. Pracuje aj ako predsedníčka Izraelského centra pre dokumentáciu
múzických umení na Univerzite v Tel Avive. V odbornom výskume sa
venuje fenoménu multikultúrneho divadla, židovskému a izraelskému divadlu a ruskému
modernistickému divadlu. Na tieto témy vydala viacero článkov
v akademických časopisoch a publikáciách a je iniciátorkou
a spoluorganizátorkou mnohých medzinárodných konferencií a výskumných
projektov. Okrem toho je členkou Umeleckej komisie pre medzinárodnú publicitu
izraelského divadla a publikuje recenzie moderných izraelských divadelných
produkcií v popredných divadelných časopisoch v Izraeli.

Savyon Liebrecht
1948

Študovala
literatúru a filozofiu na Univerzite v Tel Avive. Jej texty hovoria
o dopadoch holokaustu na deti a vnúčatá tých, ktorí prežili, ale aj
o konflikte medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, či o strete
nábožensky praktizujúcich a nepraktizujúcich Židov. Liebrechtovej diela
boli preložené do piatich jazykov a príbehy z nich sa stali predlohou
pre dva filmy. Jej najznámejšou divadelnou hrou je Sonya Mushkat, ktorú predstavilo Národné izraelské divadlo Habima
v roku 1998, text Hovorím
s tebou po čínsky
uvedený v Divadle Beit Lessin získal Cenu za
najlepšiu izraelskú hru v roku 2004. Banalita
lásky
vychádza zo vzťahu Hannah Arendtovej a Martina Heideggera
a jej inscenácia v Divadle Beit Lessin získala Cenu za najlepšiu
izraelskú hru v roku 2009. Liebrechtová je laureátkou mnohých ocenení,
vrátane dvoch Cien predsedu vlády za literatúru a troch talianskych cien
za hru Freudove ženy. Jej hry boli
inscenované aj v zahraničí, napríklad v USA, Nemecku, Turecku či Poľsku.

Joshua Sobol
1939

Absolvoval filozofiu na Sorbonnskej
univerzite a neskôr systémovú analytiku na École Nationale d’Informatique v Paríži.
V roku 2008 získal titul Doctor Philosophiae Honoris Causa na Weizmanovom
vedeckom inštitúte v Izraeli. Je autorom sedemdesiatich ôsmich hier
a troch románov a režisérom dvadsiatich piatich inscenácií. Sobolova
medzinárodná kariéra sa začala v roku 1983, keď inscenácia jeho hry Weiningerova noc, v produkcii Divadla
v Haife, bola pozvaná na oficiálnu časť festivalu v Edinburghu. Jeho drámu
Geto uviedol nemecký režisér Peter Zadek v roku
1984 na scéne Freie Volksbühne v Berlíne, neskôr ju naštudoval Nicholas
Hytner v britskom Royal National Theatre v roku 1989. Hra bola
preložená do viac ako dvadsiatich jazykov, inscenovaná v divadlách vo vyše
dvadsiatich piatich krajinách sveta a získala mnohé medzinárodné ocenenia.
Od roku 1995 Sobol spolupracuje s režisérom Paulusom Mankerom na viacerých
projektoch, ktoré skúmajú rôzne formy divadelného zážitku.