NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
9. – 17. May 2005

Media

„“

(mi, dot): Nová dráma nespí už tretí deň In: SME, Roč.: 13, č. 108, Príloha: Bratislava, Roč. 6, č. 88, s. III. (11.05.2005)

„“

Darina Abrahámová: Sme pripravení? (Malá úvodná úvaha o veľkom festivale) In: programový bulletin Nová dráma / New Drama: 1.ročník prehliadky inscenácií slovenskej a svetovej drámy 9. – 17. mája 2005, Bratislava – Nitra, Divadelný ústav, 2005 (09.05.2005)

„“

Mária Jenčíková: Nová dráma nespí, aj keď chrápe In: Pravda, Roč.: 15, č. 106, s. 30 (09.05.2005)

„“