Dramaturgická rada

Porota

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
čestná riaditeľka

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
riaditeľka festivalu

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
výkonný riaditeľ

Lenka Čepková

LENKA ČEPKOVÁ
programová riaditeľka

Viera Burešová

VIERA BUREŠOVÁ
ubytovanie

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
zahraniční hostia, ubytovanie