Dramaturgická rada

Zuzana Uličianska

ZUZANA ULIČIANSKA
divadelná kritička, manažérka, autorka

Martina Borodovčáková

MARTINA BORODOVČÁKOVÁ
(1984) divadelná kritička

Alžbeta Vakulová

ALŽBETA VAKULOVÁ
(1993) teatrologička / dokumentátorka

Miron Pukan

MIRON PUKAN
teatrológ

Lukáš Kopas

LUKÁŠ KOPAS
(1985) teatrológ

Porota

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
čestná riaditeľka

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
riaditeľka festivalu

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
hlavný koordinátor

Ján Tomandl

JÁN TOMANDL
programový manažér

Lenka Čepková

LENKA ČEPKOVÁ
PR manažérka

Viera Burešová

VIERA BUREŠOVÁ
ubytovanie

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
zahraniční hostia, ubytovanie

Zuzana Uličianska

ZUZANA ULIČIANSKA
Focus Grécko

Milo Juráni

MILO JURÁNI
medzinárodná konferencia

Gustáv Vida

GUSTÁV VIDA
koordinácia dobrovoľníkov, Štúdio 12