hlavný obrázok

19. 5. 15:30
(150 minút)

SND – Modrý salón

TROJBOJ

Podujatie Trojboj je vyvrcholením súťaže Dráma o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku. Jeho cieľom je predstaviť finálové texty súťaže formou inscenovaného čítania. V dnešnej podobe je toto podujatie praktickou skúškou divadelného potenciálu finálových textov, a súčasne výzvou pre mladý tím režiséra a hercov, ktorí texty prezentujú festivalovému publiku. Na divákov teda opäť čaká ochutnávka tej najnovšej drámy a náznakov jej javiskového spracovania.
Dráma je súťažou dramatických textov v slovenskom alebo českom jazyku. Do tohto ročníka bolo prihlásených tridsaťdva textov, z toho dvadsaťtri napísaných v slovenskom a deväť v českom jazyku.
O finalistoch a víťazovi súťaže rozhodovala päťčlenná porota. Tento rok bola v zložení:
Miriam Kičiňová (dramaturgička, lektorka dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla)
Zuzana Palenčíková (dramaturgička)
Marián Amsler (režisér, umelecký šéf Divadla ASTORKA Korzo ´90)
Andrea Dömeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ´90)
Vladislava Fekete (dramaturgička, riaditeľka Divadelného ústavu)
V rámci diskusie s dramatikmi vystúpi s príspevkom na tému Ako presadzovať dramatiku malých národov v krajinách so svetovým jazykom chorvátska prekladateľka, profesorka Nikolina Židek.
Meno víťaza súťaže bude vyhlásené počas slávnostného odovzdávania ocenení festivalu. Počas tohto večera budú mať možnosť udeliť svoje ocenenia aj Činohra Slovenského národného divadla a Rádio Devín.

Súťaž Dráma 2017 vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Partnerom súťaže je RTVS – Rádio Devín.