hlavný obrázok
galéria
galéria

18. 5. 13:00
(90 minút)

Štúdio 12

Pestré chorvátske divadlo stredomoria a kontinentu

Prednáška chorvátskej divadelnej teoretičky Željky Turčinović a rozhovor s chorvátskou dramatičkou Tenou Štivičić.

Chorvátsko je krajina prelínania dvoch kultúr: stredozemnej a stredourópskej. Prvé písomné zmienky o divadle nachádzame v liturgickej dráme z 11. storočia, popri tom existovalo aj svetské divadlo kočovných hercov. Pod vplyvom talianskej renesancie tvorili v Dalmácii a Dubrovníckej republike významní básnici a dramatici (komédiograf Marin Držić). Stredoeurópska tradícia sa v kontinentálnej časti rodí zo školského divadla reholí, najmä jezuitov. V prvej polovici 19. storočia sa pod vplyvom romantizmu chorvátske divadlo začína profesionalizovať a používa národný jazyk. Aj významní dramatici 20. storočia, Miroslav Krleža a Ranko Marinković, sú predstaviteľmi uvedených dvoch tradícií. V Juhoslávii sa dramatici pri kritike uchyľovali k metafore, v samostatnom Chorvátsku už slobodne tematizujú nové malomeštiactvo a primitivizmus, aj následky vojny, korupciu, diktatúru divokého kapitalizmu a ekonomickú krízu.

Tena Štivičić: Tri zimy
Rodinnú ságu v troch obrazoch tvorí spleť osudov niekoľkých generácií obývajúcich jeden záhrebský dom. Prostredníctvom udalostí odvíjajúcich sa v období od druhej svetovej vojny mapuje pohnuté životy postáv na časovej osi celého 20. storočia, od Rakúsko-Uhorska až po dnešné samostatné Chorvátsko. Za divadelnú hru Tri zimy, ktorá mala svetovú premiéru v londýnskom National Theatre v roku 2014, získala Tena Štivičić prestížnu cenu udeľovanú po anglicky píšucim dramatičkám – Susan Smith Blackburn Prize. Túto hru po uvedení v Londýne a slovinskej Ľubľane zaradilo v roku 2016 do repertoáru aj Chorvátske národné divadlo (HNK) ako autorkin druhý text na tejto scéne. Stala sa divadelným hitom a najnavštevovanejšou inscenáciou HNK v tomto tisícročí. Dramatický potenciál výnimočného textu si všimli aj divadelníci v Nemecku, Slovinsku a Estónsku.

CV autorov ↓

Tena Štivičić
1977

Tena
Štivičić je po Mirovi Gavranovi a Ivane Sajko tretím najhranejším chorvátskym
dramatikom. Dcéra dramaturga a scenáristu Iva Štivičića (úspešný televízny
seriál Kam idú diviaky), vyštudovala dramaturgiu na Akadémii divadelného umenia v Záhrebe a absolvovala magisterské postgraduálne štúdium dramatického písania na londýnskom Goldsmith College. Striedavo žije v Londýne a Záhrebe, píše v chorvátčine i v angličtine.


Jej hry, inscenované v Európe i v krajinách
bývalej Juhoslávie, získali viaceré významné ocenenia. K najznámejším textom
Teny Štivičić patria hry Dvije (Dve, 2003), Fragile (2005), Krijesnice (Svätojánske mušky, 2007), Sedam dana u Zagrabu (Sedem dní v Záhrebe, 2009) či Invisible (Neviditeľní, 2011), hry vyšli v dvoch knižných vydaniach. Už jej prvý dramatický text Pred nedeľou neunikneš (Nemreš pobjeć od nedjelje, 2000) inscenovali na viacerých scénach krajín bývalej Juhoslávie,
text o dva roky neskôr uviedol Slovenský rozhlas. Tena Štivičić je aj
autorkou niekoľkých hier pre deti. Ako dramaturgička spolupracuje s režisérkou
Lenkou Udovički a významným „ex-ju“ divadelným festivalom Kazalište Ulysses. Píše stĺpčeky do chorvátskeho časopisu pre ženy Zaposlena (Zamestnaná).

Željka Turčinović
1954

Narodila sa v chorvátskom Záhrebe. Ako choreografka a dramaturgička spolupracovala s väčšinou chorvátskych divadiel. Od roku 2001 vedie Chorvátske centrum ITI, v ktorom má
na starosti program medzinárodnej spolupráce v oblasti divadla, drámy a tanca.
Je šéfredaktorkou časopisu Kazalište (Divadlo), pôsobí aj v redakcii časopisu o tanečnom umení Kretanja (Pohyby) a je zodpovednou redaktorkou teatrologickej a dramatickej edície Mansioni. Popri tom je dramaturgičkou medzinárodného festivalu pre deti Naj, naj, naj, tiež členkou rady Záhrebského bábkového
divadla.