hlavný obrázok

17. 5. 9:00
(420 minút)

Štúdio 12

Divadlo v konfliktných zónach

Divadlo je integrálnou súčasťou občianskeho života, prirodzene teda reflektuje spoločenské dianie. V momente, keď do života spoločenstva vstupuje akýkoľvek konflikt, divadelníci sa ho snažia umelecky spracovať.

Ústrednou témou konferencie je schopnosť divadla ovplyvniť sociálnu súdržnosť a pozitívne formovať proces zotavovania sa z domácich či medzinárodných konfliktov. Vzťah divadla a vojny bol vždy centrálnym elementom v dejinách tohto umeleckého druhu. Vojna je hlavnou témou či prinajmenšom motívom takmer všetkých veľkých hier svetovej dramatiky, a to už od čias antického divadla. Divadlo je integrálnou súčasťou občianskeho života, prirodzene teda reflektuje spoločenské dianie. V momente, keď do života spoločenstva vstupuje akýkoľvek konflikt, divadelníci sa ho snažia umelecky spracovať. Aké prostriedky si vyberajú pri reflektovaní vojny, ak je hmatateľne prítomná v každodennom živote ich krajiny? Aké sú možnosti súčasného divadla v konfliktných zónach? V rámci konferencie sa bude hovoriť o divadle ako o platforme pre dialóg, o nástroji zmierenia, revitalizácie spoločnosti a prekonávania obmedzení vo všetkých oblastiach života.
Na konferencii budú svoje príspevky prezentovať významní medzinárodní odborníci – ugandská pedagogička a divadelná teoretička Jessica Kaahwa z Makerere University v Kampale, sudánsky režisér a herec, člen UNESCO Artists for Peace Ali Mahdi Nouri, iránsky režisér a spisovateľ Mehrdad Rayani-Makhsous z Azad University v Teheráne, chorvátsky dramatik a profesor na Academy of Dramatic Arts University of Zagreb Darko Lukić a taliansky režisér, umelecký šéf Astràgali Teatro a podpredseda európskeho ITI Fabio Tolledi.


Program medzinárodnej konferencie:

9:00 – 9:30 Prezentácia účastníkov  
9:30 – 10:30 Úvodné slová: Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu a festivalu Nová dráma / New Drama), Tobias Biancone (generálny riaditeľ ITI), Viera Dubačová (režisérka, aktivistka a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky), Octavian Saiu (moderátor konferencie)
10:30 Fabio Tolledi: Divadlo a vojna (Taliansko)
11:00 Jessica Kaahwa: Understanding Complexities of Participatory Theatre in Specific Contexts (Uganda)
11:30 Ali Mahdi Nouri: Divadlo v konfliktných zónach (Sudán)  
12:00 – 14:00 Obed  
14:00 Mehrdad Rayani Makhsous: The application of Iranian Theatre in conflict and crisis situation (Irán)
14:30Darko Lukić: Theatre, Trauma and Cultural Memory in Post-Conflict Societies (Chorvátsko)  
15:00 Diskusia