hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

15. 5. 21:00
(45 minút)

A4 – priestor súčasnej kultúry

Hranice_92

Inscenácia Hranice_92 hovorí o vnútorných bojoch, dilemách a otázkach spojených s prvým krokom.

Päť postáv sa stretáva na neurčitom mieste a v neurčitom čase. Postávajú, zvažujú možnosti. Sú na hranici. Nikto ich sem neposlal, ocitli sa tu. Sú definitívne dospelí, čaká ich budúcnosť, vybrať sa za ňou môžu ktorýmkoľvek smerom. Inscenácia Hranice_92 hovorí o vnútorných bojoch, dilemách a otázkach spojených s prvým krokom. V mozaike názorov, odhodlaní a pokusov o sebaidentifikáciu sa dotýkajú živých tém o svojom ďalšom osude. Ostať na Slovensku, vo vyštudovanom odbore, v nadobudnutých vzťahoch? Alebo preč, inam, spáliť všetky mosty?

Alžbeta Vrzgula: Hranice_92
Uhol_92
DRAMATURGIA Jakub Szatinský
KOSTÝMY Alžbeta Kutliaková
SVETELNÝ DIZAJN Boris Vitázek
ZVUK Jonatán Pastirčák
PRODUKCIA Jana Strížová, Mário Drgoňa
RÉŽIA Peter Galdík, Alžbeta Vrzgula
ÚČINKUJÚ Michal Kinik, Lenka Libjaková, Barbora Palčíková, Igor Schlosser, Martin Varínsky
PREMIÉRA 27. 11. 2017 v Trezore Divadla ASTORKA Korzo ʼ90
Inscenácia vznikla v spolupráci s Divadlom ASTORKA Korzo ʼ90. Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia, ktorý podporil vznik inscenácie z verejných zdrojov.

foto Sabína Schlosser


Vstupné: 7 eur / 5 eur študenti

CV autorov ↓

Uhol_92

Novovzniknuté zoskupenie mladých divadelných
tvorcov Alžbety Vrzgulovej, Petra Galdíka a Jakuba Szatinského, ktorí sa
po absolvovaní VŠMU rozhodli založiť platformu pre uvádzanie predovšetkým
autorských inscenácií zameraných na skúmanie vlastných generačných postojov.
Sami však slovo generácia radi nemajú a pripúšťajú, že možno nič také
neexistuje. Ak však predsa len áno, aký je spoločný životný pocit príslušníkov
prvej definitívne dospelej generácie detí Slovenskej republiky a čo ho
určuje? Inscenácia Hranice_92 je ako
pilotný projekt zoskupenia prvým pokusom o zodpovedanie týchto otázok. 

Alžbeta Vrzgula
1992

je divadelná režisérka a autorka textov inscenácií Hlavy 21. (2016, Štúdio 12, víťazný text
výzvy Mliečne zuby Divadelného ústavu v Bratislave), Hranice_92. (2017, Trezor) a vNořen
(2018, Venuše ve Švehlovce). Venuje sa témam odvahy k názoru a hľadania
životného postoja.

Peter Galdík
1992

je absolventom divadelnej dramaturgie na VŠMU, od roku
2016 pracuje ako dramaturg v Bratislavskom bábkovom divadle. Zároveň
pôsobí ako režisér a dramatik na nezávislej divadelnej scéne v zoskupení
Uhol_92. Je autor textu a režisér inscenácie Hlavy 21. (2016, Štúdio 12, víťazný text výzvy Mliečne zuby
Divadelného ústavu v Bratislave).

Jakub Szatinský
1992

Absolvoval štúdium divadelnej dramaturgie na VŠMU, je
jedným zo zakladajúcich členov zoskupenia Uhol_92 a v súčasnosti
spolupracuje aj s divadlom DPM, kde sa dramaturgicky podieľal na príprave
inscenácií Boh je DJ a OEDIPUS REX.