hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

15. 5. 15:00
(100 minút)

SND – Modrý salón

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Aj dnes, pol storočia od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, je potrebné pripomínať si ľudí, ktorí svojím charakterom a morálkou bojujú proti pokrivenému systému.

Marta Kubišová je osobnosť, ktorú nepoznáme len pre jej spevácky talent, ale aj pre občianske postoje, ktoré jej často znepríjemňovali život v minulom režime. Hoci jej hudobná kariéra aj súkromie pre odpor voči štátnemu zriadeniu narážali na tlak a šikanu politickej moci, ona sa odmietla podriadiť a ustúpiť. Aj dnes, pol storočia od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, je potrebné pripomínať si ľudí, ktorí svojím charakterom a morálkou bojujú proti pokrivenému systému. Režisér Matúš Bachynec sa na danú dobu pozerá s niekoľkogeneračným odstupom človeka, ktorý ju nezažil, ale pociťuje jej stále aktuálne presahy do súčasnosti. Ide už o druhú jeho angažovanú inscenáciu v Modrom salóne SND. Kabaret stojí predovšetkým na predstaviteľke Marty. Monika Potokárová, jedna z najmladších talentovaných posíl súboru SND, ju stelesňuje vyspelo a s osobitým zanietením – hladko strieda herecké party, v ktorých ukazuje mimoriadne životaschopnú, ale aj trpiacu ženu, so speváckymi výstupmi. V tých herečka naplno využíva svoj hlasový fond a v piesňach odkrýva ďalšie roviny života a tvorby Marty Kubišovej.

Matúš Bachynec: Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
Činohra Slovenského národného divadla
DRAMATURGIA Lucia Mihálová
SCÉNA A KOSTÝMY Ján Husár
POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Juraj Letenay
RÉŽIA Matúš Bachynec
HRAJÚ Monika Potokárová, Silvia Holečková, Daniel Žulčák
PREMIÉRA 7. 12. 2017

foto Jozef Barinka

CV autorov ↓

Slovenské národné divadlo Bratislava

Slovenské národné divadlo vzniklo v roku 1920
a je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku.
Dnes ho tvoria tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom – Činohra,
Opera a Balet. V súčasnosti využíva na prevádzku dve budovy. Historickú
budovu a Novú budovu, v ktorej od roku 2007 sídli prevažná časť
divadla. Divadlo organizuje vlastný medzinárodný festival Eurokontext
a vydáva mesačník Portál. Činoherné
inscenácie vznikajú v troch priestoroch, v Sále činohry
s najväčšou diváckou kapacitou, v menšom Štúdiu určenom pre komorné
produkcie a v Modrom salóne, ktorý je relatívne novou laboratórnou
scénou SND, otvorenou aj pre mimodivadelné projekty, scénické čítania,
diskusie. Divadlo tiež iniciuje edukačné projekty, ktorých cieľom je intenzívnejšie
prepojenie činnosti divadla s verejnosťou a vstupovanie umenia do
spoločenského diskurzu.

Matúš Bachynec
1991

Rodák
z Trenčína, vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
a momentálne pracuje na dizertačnej práci na tému Spoločensko-kritické režijné koncepcie v Divadle
SNP v období normalizácie
. Už počas vysokoškolského štúdia zaujal inscenáciou
Timravinej prózy Všetko za národ,
ktorú uviedol na školskej scéne v Divadle LAB. V súčasnosti pôsobí
ako hosťujúci režisér v oblastných repertoárových divadlách, ale režíroval
aj v činohre Slovenského národného divadla – jeho najnovšiu spoluprácu
s týmto súborom predstavuje práve festival Nová dráma.