pridajte sa do mailing listu

Sem vpíšte svoju adresu, kam chcete dostávať
informácie o aktuálnom dianí na festivale.

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
propagácia, médiá, reklama

02/ 204 87 603, 0917 404 505
dusan.poliscak@theatre.sk

Pre médiá

Tlačové správy