Hlavní usporiadatelia

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

S podporou

Partneri

Mediálni partneri