Festivalové ceny

Nová dráma/New Drama je od roku 2007 súťažným festivalom. Pôvodných päť cien sa časom zredukovalo na tri – Grand Prix, ktorú udeľuje medzinárodná odborná porota; Cena študentskej poroty, o ktorej rozhoduje porota zložená z poslucháčov vysokých škôl humanitného smeru a Cena bratislavského diváka, o ktorej hlasovaním rozhodujú návštevníci predstavení. Odborná porota môže okrem hlavnej ceny udeliť aj zvláštne ceny poroty za obzvlášť pozoruhodné výkony či prínosy.

Súčasťou záverečného ceremoniálu udeľovania cien je aj odovzdávanie ceny súťaže Dráma.

Eugen Gindl: WOW!
Debris Company

Barbore Andrešičovej

za širokospektrálnosť hereckého prejavu v inscenácii Ľudia, miesta a vec Divadla Andreja Bagara v Nitre       

Blaho Uhlár a kol.: Postfaktótum
Divadlo Stoka

Jiří Havelka a kol.: Elity
Činohra Slovenského národného divadla

1. miesto: Vanda Zaplatílková Hutařová: Jen zavřít oči       
                  Dušan Vicen: Odpisy a priznania 
2. miesto: neudelené 
3. miesto: Miroslav Djablik: Vianočný zázrak 
Cena Rádia Devín: Ondřej Škrabal: Zjevení pudla 
Cena Činohry Slovenského národného divadla: neudelená