Divadelný ústav bratislava

Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421/2/20487 102, 103
du@theatre.sk
www.theatre.sk
mapa logo

Ľudia

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
riaditeľka festivalu

02/204 87 101
vladislava.fekete@theatre.sk

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
výkonný riaditeľ

02/204 87 603, 0917 404 505
dusan.poliscak@theatre.sk

Lenka Čepková

LENKA ČEPKOVÁ
programová riaditeľka

02/ 204 87 601
lenka.cepkova@theatre.sk

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
zahraniční hostia, ubytovanie

02/204 87 102
diana.selecka@theatre.sk