hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

18. 5. 19:00
(170 minút)

Slovenské národné divadlo

Ľudia, miesta a veci

Režim hospitalizmu sa prenesene stáva aj možným modelom fungovania spoločnosti, rodiny v sterilne záchrannej, provizórnej podobe.

Inscenácia súčasného britského dramatika Duncana Macmillana Ľudia, miesta a veci bytostne odkrýva zložitosť aktuálnych problémov medziľudských vzťahov v súčasnom exponovanom svete. Režisér Marián Amsler prostredníctvom inscenovanej hry zvýrazňuje tému komplikovaných citových narušení, vybočení postáv z bežných koľají. V opulentnom priestore psychiatrickej liečebne stretávame často desivé obete tejto bezcitnej a unáhlenej doby. Sme svedkami skľučujúcich stavov jedincov počas detoxikácie, ako aj rutinnej skupinovej psychoterapie. Na príklade drogovo závislej herečky Emmy sa dostávame hlbšie k príčinám jej straty kontroly nad vnímanou realitou a zároveň neschopnosti ukotvenia v hektickom plynutí života. Poznamenaná nevyrovnaným vzťahom s matkou i otcom, ako aj citeľnou traumou zo straty súrodenca, zúfalo hľadá nezdravú útechu vo vlastnej sebaľútosti. Atmosféru celej inscenácie dotvára celková stiesnenosť nemocničného prostredia i detailne popisný klinický priebeh protidrogovej liečby s prísnymi regulami a obmedzeniami. Režim hospitalizmu sa prenesene stáva aj možným modelom fungovania spoločnosti, rodiny v sterilne záchrannej, provizórnej podobe. Najzávažnejšími v inscenácii nie sú autentické vyobrazenia rozličných delírií pacientky Emmy ani jej zúfalé recidívy, ale skôr bolestne nemožný návrat do reálnej každodennosti, resp. krutej konfrontácie s ňou. Istá zdĺhavosť inscenácie napokon neuberá na jej záverečnej katarznej účinnosti.

Duncan Macmillan: Ľudia, miesta a veci
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
PREKLAD Marián Amsler
DRAMATURGIA Marie Špalová
SCÉNA Juraj Kuchárek
KOSTÝMY Martin Kotúček
HUDBA Ivan Acher
POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Stanislava Vlčeková
RÉŽIA Marián Amsler 
HRAJÚ Barbora Andrešičová, Eva Pavlíková, Branislav Matuščin, Roman Poláčik, Martin Nahálka, Peter Oszlík, Anna Rakovská, Martin Šalacha, Lenka Barilíková 
PREMIÉRA 19. 1. 2018

foto Ľuboš Kotlár

Vstupné:
1. kategória 14 eur
2. kategória 11 eur
3. kategória 8 eur
4. kategória 5 eur

CV autorov ↓

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Za viac ako šesťdesiat rokov činnosti prekročil súbor
rámec takzvaného regionálneho zájazdového divadla a stal sa uznávanou
umeleckou inštitúciou v kontexte slovenského profesionálneho divadla.
Dramaturgia divadla sa vyznačuje tematickou a žánrovou pestrosťou, ktorá
sa prelína s vysokou náročnosťou i atraktívnosťou javiskového diela.
Po slávnych érach interných režisérov (Pavol Haspra, Karol Spišák a Jozef
Bednárik) umelecký profil divadla v ostatnom desaťročí formoval dlhoročný
dramaturg a umelecký šéf súboru Svetozár Sprušanský. V súčasnosti
divadlo pokračuje pod novým vedením, ktoré nastúpilo v septembri tohto
roka.

Marián Amsler
1979

Je absolventom odboru divadelná dramaturgia
a postgraduálneho štúdia v odbore činoherná réžia na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave. Jeho inscenácie Čechovových hier Platonov
Ivanov, ktoré vznikli na školskej pôde, boli ocenené na
medzinárodných divadelných festivaloch vo Varšave, v Prahe
a v Brne. Za obe inscenácie získal cenu DOSKY v kategórii Objav
sezóny. V roku 2005 sa stal spoluzakladateľom nezávislého Divadla Letí
v Prahe, ktoré sa dodnes sústreďuje výhradne na súčasné dramatické texty.
Od roku 2008 pôsobil ako interný režisér v HaDivadle v Brne
a v rokoch 2010 – 2014 bol aj jeho umeleckým šéfom. V súčasnosti
pôsobí ako režisér a umelecký šéf v Divadle ASTORKA Korzo ʼ90 a ako odborný
asistent na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na Katedre réžie a
dramaturgie.