hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

17. 5. 17:00
(60 minút)

Divadlo Stoka

17. 5. 19:30
(60 minút)

Divadlo Stoka

Postfaktótum

Uhlár dekomponuje následnosť jednotlivých obrazov a radí ich zdanlivo bez logiky. Karikuje prevažne jednostranné, idylické ponímanie súčasnosti s množstvom zreteľných protikladov, paradoxov labyrintu doby.

Tvorcovia nezávislého divadla STOKA prezentujú kaleidoskop prchavých fragmentov súčasného atomizujúceho sa sveta. Blahoslav Uhlár a kolektív pracuje obvyklou metódou autorskej kolektívnej tvorby. Ocitáme sa takýmto spôsobom napríklad v pokútnom, indiferentnom kaviarenskom zariadení, v ktorom, okrem iného, obzvlášť irituje svojrázny čašník (Braňo Mosný) s nebezpečne cinkotajúcimi, obradne nesenými pohármi. Svoje preexponovane servilné obsluhovanie strieda s doslova drzým obťažovaním zákazníkov. Rovnako v jednom z neskorších scénických obrazov jednoznačne zabolí napríklad egoistická nevšímavosť pacientov sediacich v  čakárni voči invalidovi. Uhlár dekomponuje následnosť jednotlivých obrazov a radí ich zdanlivo bez logiky. Karikuje prevažne jednostranné,  idylické ponímanie súčasnosti s množstvom zreteľných protikladov, paradoxov labyrintu doby. Režisér raz do popredia stavia umelú štylizovanosť, inokedy ju totálne popiera. Poukazuje najmä na to, že pod povrchom všeobecnej uhladenosti sa nachádza temnota ľudskej primitívnosti a šedej prízemnosti. Štruktúru inscenácie môžeme vnímať aj ako hru s variáciami na generálne zadanú tému v rámci zabehnutej kolektívnej tvorby. Vonkoncom neprekvapuje, že do kontextu kultivovanej konverzácie sa z času na čas vpletie extrémny prípad vulgárnosti či hrubej perverznosti. Hnus sa stáva provokatívnym výkrikom – odkazom na dichotómiu ľudského sveta, kde pod rúškom falošnej, klamlivej štylizácie vyčnieva autentická pravdivosť číreho pokrytectva. 

Blaho Uhlár a kol.: Postfaktótum
Divadlo Stoka
SCÉNA Miriam Struhárová
KOSTÝMY Miriam Struhárová
VÝBER HUDBY Lenka Libjaková, Blaho Uhlár
RÉŽIA Blaho Uhlár
HRAJÚ Michaela Halcinová, Lenka Libjaková, Braňo Mosný, Tomáš Pokorný, Peter Tilajčík. Vlado Zboroň
PREMIÉRA 7. 12. 2017 

foto Ctibor Bachratý

CV autorov ↓

Divadlo STOKA Bratislava

Divadlo Stoka je prvé
neštátne divadlo, ktoré vzniklo po zmene politických pomerov na Slovensku
v roku 1989. Jeho zakladateľom, umeleckým vedúcim a režisérom je
Blaho Uhlár. Repertoár divadla je založený na princípe kolektívnej autorskej
tvorby. Od svojho vzniku v roku 1991 je alternatívnym, experimentálnym
divadlom, ktoré vo svojich pôvodných, dnes, žiaľ, už zbúraných priestoroch na
bratislavskej Pribinovej ulici vytvorilo legendárne kultúrne centrum.
V ňom poskytovalo priestor aj hosťujúcim divadelným súborom
s príbuznou poetikou, usporadúvalo koncerty naprieč hudobnými žánrami,
výstavy, literárne večierky, ale v zložitých politických pomeroch
deväťdesiatych rokov aj politické a spoločenské diskusie. V súčasnosti
súbor pôsobí na novej adrese, v tzv. Starej Cvernovke na bratislavskej
Košickej ulici a jeho členovia sú najmä mladí absolventi hereckého
a bábkohereckého odboru Vysokej školy múzických umení.

Blaho Uhlár

Blahoslav Uhlár študoval na Divadelnej fakulte Vysokej
školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave v rokoch 1969 až 1970. Od roku 1974
bol členom trnavského Divadla pre deti a mládež. Inscenácie, ktoré tu
pripravil, najmä tie z konca osemdesiatych rokov ako Téma Majakovskij (1987) a Predposledná
večera
(1989), už naznačovali jeho smerovanie k autorskému,
alternatívnemu divadlu. Svoje predstavy o spôsobe divadelnej tvorby
(fixovanie kolektívnej improvizácie) a tvare divadelnej inscenácie
(dekompozícia) naplno rozvinul po založení nezávislého bratislavského divadla
STOKA v roku 1991. Po nedobrovoľnom zániku legendárneho divadelného
priestoru a rozpade pôvodného súboru pokračuje s novým ansámblom
v priestoroch bývalej bratislavskej továrne na nite.


Okrem tvorby s vlastným súborom STOKA Blaho Uhlár už
od osemdesiatych rokov minulého storočia pravidelne hosťuje v známom
trnavskom ochotníckom súbore DISK a v prešovskom Divadle Alexandra
Duchnoviča.