hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

15. 5. 15:30
(130 minút)

Moyzesova sieň FF UK

Neznesiteľne dlhé objatia

Stretávajú sa a rozchádzajú, nakrátko, náhodne. Točia sa vo večnom kruhu, v ktorom neexistuje najlepšie riešenie, dokonca jediným možným riešením sa zdá byť smrť.

Štvorica mladých ľudí Monika, Charlie, Emmy a Kryštof, ktorí už majú určitú predstavu o živote, cestuje medzi dvomi kontinentmi – Amerikou a Európou. Túžia po osobnom kontakte, ale ak sa k nemu nakoniec dostávajú, stáva sa pre nich fatálne bolestivým. Stretávajú sa a rozchádzajú, nakrátko, náhodne. Točia sa vo večnom kruhu, v ktorom neexistuje najlepšie riešenie, dokonca jediným možným riešením sa zdá byť smrť. Súčasný ruský dramatik Ivan Vyrypajev opäť potvrdzuje, že sa zameriava na relativizáciu ustálených životných postojov a ich nemilosrdné spochybňovanie, ktoré hraničí až s cynizmom. Do textu vnáša provokatívny pohľad na spiritualitu, na urputnú snahu nájsť vo vzťahoch niečo duchovné, túžbu dosiahnuť niečo nekonečné, čo by človeka vyslobodilo zo silného objatia reality. Režisér Eduard Kudláč vo svojich inscenáciách už tradične používa minimalistické prostriedky. V tomto prípade sa mu podarilo spojiť silu textu s komornou a sústredenou výpoveďou štvorice hercov, ktorí sú na seba silno napojení a dokážu medzi javiskom a divákmi vytvoriť znepokojivé dusno.

Ivan Vyrypajev: Neznesiteľne dlhé objatia
Mestské divadlo Žilina
PREKLAD Romana Maliti
DRAMATURGIA Lenka Garajová
SCÉNA A KOSTÝMY Eva Kudláčová-Rácová
RÉŽIA Eduard Kudláč
HRAJÚ Iveta Pagáčová, Michal Tomasy, Ján Dobrík, Ivana Kubáčková
PREMIÉRA 2. 10. 2017

foto Robert Tappert

Vstupné: 7 eur / 5 eur študenti

CV autorov ↓

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina vzniklo 1. januára 1992
ako prvé neštátne profesionálne divadlo na Slovensku, ktoré nespadá do
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ale je financované
z rozpočtu mesta Žilina. Od roku 2009 divadlo umelecky formuje najmä jeho
umelecký šéf, režisér Eduard Kudláč. Repertoár je zameraný predovšetkým na
súčasnú drámu slovenskej a zahraničnej proveniencie, na dramatizácie
klasických diel, ako aj na pôvodné autorské inscenácie. Umelecký súbor tvorí
prevažne mladá herecká generácia. Kmeňovou scénickou výtvarníčkou divadla je
Eva Kudláčová-Rácová. 

Ivan Vyrypajev
1974

Absolvoval štúdium herectva na Irkutskom divadelnom konzervatóriu
a réžie na Divadelnom konzervatóriu Borisa Ščukina. Vyrypajev pôsobí a
žije predovšetkým v Rusku a v Poľsku. Je autorom úspešných divadelných hier
uvádzaných v Rusku i v zahraničí. Jeho
tvorba je na Slovensku dobre známa.
Inscenácie jeho hier v réžii Viktora
Ryžakova (Júl, Kyslík) hosťovali na Medzinárodnom
divadelnom festivale Divadelná Nitra
a hry Sny, Ilúzie, Opití, Júl aj Letné osy... uviedli slovenské profesionálne divadlá. Divadelný
ústav v Bratislave vydal v roku 2016 knižný výbor autorových hier
(preložili Eva Maliti-Fraňová a Romana Štorková Maliti); autorova hra Júl bola zaradená aj do knižného výberu Súčasná ruská dráma, ktorý vyšiel
v Divadelnom ústave v roku 2008.

Eduard Kudláč
1972

Absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave. Od roku 2009 je umeleckým šéfom Mestského
divadla Žilina, kde režijne spolupracuje najmä s mladým hereckým súborom.
V pozícii vedúcej osobnosti žilinského divadla podporuje odvážny repertoár
zameraný predovšetkým na súčasnú drámu slovenskej a zahraničnej
proveniencie a iniciuje tvorbu pôvodnej hry pre domáce divadlo. Ako
režisér a dramaturg preferuje súčasnú nemeckú dramatiku a zameriava
sa tiež na nekonvenčnú interpretáciu klasických nedramatických textov. Spoločným
znakom jeho inscenácií je odkrývanie a pomenovanie symptómov rozličných
ľudských bolestí, paranojí, chorôb či spoločenských premien.

Je držiteľom ceny DOSKY v kategórii Objav sezóny za
inscenáciu Jsem absolutní vůle (VŠMU, 1997) a jeho inscenácie
získali niekoľko významných ocenení festivalu Nová Dráma/New Drama.